Algeproblemer

Alger hvad så?

Har man mange alger i sit akvarie kan det skyldes flere ting. F.eks meget nitrat eller fosfat i vandet.

Mange fokuserer kun på nitrat og overser helt fosfat der kan være lige så stort et problem.

Fosfat:

Vandet i vandhanen kan være kilde til højt fosfat niveau i akvariet.

Fosfat niveau over 2-3 mg/L giver algeproblem.

Bør være under 1mg/L og i saltvand under 0,5 mg/L.

Se evt. dit vandværks testrapport for indholdet i drikkevandet.

 

Fosfat kommer bl.a. Andet fra foder/foderrester, døde planter/alger/fisk, aktiv kul, vandtilsætning(er) og afføring fra fisk.

Flagefoder indeholder generelt mere fosfat da det tit bruges som bindemiddel.

Tjek fosfat mængde i foder da det varierer fra producent til producent.

Fosfat findes i organisk og uorganisk form. Testsæt kan pt. Kun måle uorganisk, så det er kun halvdelen af problemet man kan se på denne måde.

Fjernelse af fosfat:

Vandskift, gerne hyppige og store for at få mængden af fosfat bragt ned – husk at tjekke det vand du bruger til akvariet. Er der højt fosfat niveau i det bør du overveje; osmose vand da dette er renset for forurende stoffer eller forfiltrere vandet med fosfatbindere inden brug.

Rens akvariet: Sluk filter og ekstra pumpe(r), luftpumper osv.  dvs. alger af glas og dekoration. Vent et par timer så det fjernede når at bundfælde og slam godt op i bundlaget. Tænd filter og det igen. Giv akvariet et par dage til at komme i biologisk balance igen og rens så filteret.

Fosfat bindere/absorbere:

Disse er generelt særdeles effektive. Kemi bør være sidste udvej da ved evt. fejldoseringer kan have negativ effekt på akvariet. Start altid med meget lav dosis.

Vedvarende vedligehold:

Vandskift: se under fjernelse af fosfat.

Rens filteret ofte så der ikke ophobes for mange affaldsstoffer i det, med risiko for de under nedbrydning frigives til vandet igen og dermed hæver fosfatniveauet.

Brug kun vandtilsætning(er) hvis det absolut er nødvendigt, mange indeholder fosfat! Hvis muligt brug med lavesste mængde fosfat.

Nogle typer aktiv kul frigiver fosfat. Der findes aktiv kul blandet med fosfat binder og mange typer aktiv kul beregnet til saltvand er med lav indhold af fosfat.

Search
Kontakt Info
 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)