Boyu/Sera/JAD 128L skummerjustering

En rimelig nem guide til korrekt indjustering af den medfølgende skummer i et Boyu/Sera/JAD 128L saltvandsakvarie.

Skummer forkert indstillet

Skummer forkert indstillet

Skummeren skal placeres i det første kammer omme i sumpen, der hvor vandet løber ind.

Skummerkoppen har to plastknopper på siden, det frarådes at trykke disse ned i det grå da det besværliggør afmontering af skummeren.
Skummerkoppen monteres højt i den øverste grå ring, den skal senere trykkes lidt ned afhængigt af hvor vådt man vil have skummeren til at arbejde.

Afgangsrøret på skummeren justeres så der kommer maksimalt flow ud af den, det sænker også vandstanden i koppen.
Det gøres nemmest ved at løfte skummeren så meget op at afgangsrøret er over vand og man derefter drejer på hanen indtil optimal flow er opnået.

Skummer korrekt placeret, vandstandshøjde og flow ok

Skummer korrekt placeret, vandstandshøjde og flow ok

Vandstanden udvendigt på skummeren skal ca. være under den øverste grå ring, den hvor skummerkoppen sider i.
Er det besværligt at ramme vandstanden kan man evt. blokere lidt af det nederste på indsugningsristen og ligge lidt under klipsen til skummeren så den kommer længere op.

Når dette er gjort og skummeren sidder korrekt i kammeret er det tid til justering af luftmængden.
Først skrues luftskruen helt ud og man vil høre en ujævn "sugelyd" fra skummeren.
Vandstanden vil man kunne se stå og bevæge sig op og ned indeni skummerkoppen.Luftskruen skrues nu ind indtil der kommer en konstant "sugelyd" fra skummerens luftindtag.

Man vil nu opdage at både vandstanden i skummerkoppen er konstant, samt reaktorrøret er godt fyldt med luft.

Det er ca. i det område at skummeren fungerer mest optimalt.
 Skummer korrekt placeret, med blokeret indløb,vandstandshøjde og flow

Skummer korrekt placeret, med blokeret indløb,vandstandshøjde og flow

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)