Klovnfiske-syge - Brooklynella hostilis

Klovnfiske-syge - Brooklynella hostilis 

Klovnfiske-syge - Brooklynella hostilis

Denne sygdom forveksles meget let med bla. Oodinium (Cryptocaryon irritans og Amyloodinium Oodinium ocellatum)

Forskellen ses dog primært ved den store overproduktion af slim på fiskens krop pga de mange parasitter som irriterer fiskene.

Symptomer:

1) Sløv fisk der nogle gange ses stående i vandet på halen.

2 )Evt. kun smager på foderet for derefter at spytte det ud.

3 )Hurtige gællebevægelser pga de mange parasitter der lever der og belaster vejrtrækningen.
evt. skrab fra gællerne vil hurtigt påvise parasitten.

4) Grålig plamager eller i svære tilfælde hinde på kroppen pga. overproduktion af slim, i svære tilfælde begynder den angrebne fisk at smide dette i store flager.

Behandling:

Pt. findes der ikke medicin der er 100% effektiv imod denne parasit og derfor er der desværre stor dødelighed iblandt angrebne fisk.

DOG har følgende vist sig særlig effektiv imod Brooklynella hostilis:

1) Et dyp af de angrebne fisk i ferskvand i op til 15 min - dette bør kun gøres under overvågning af de angrebne fisk da disse skal op hvis de viser den mindste form for ubehag.

Der tilberedes ferskvand med samme ph som i opholdsakvariet, er denne for lav hæves denne med ph/kh plus

Det er meget vigtigt at ph er ens i både ferskvand og saltvand da dette ellers vil tage livet af fiskene med det samme!

2) Evt. efterbehandling af fiskene i et saltvandsbad med 37% Formalin, dosering 1000ppm i op til 15 min. Vær opmærksom på at formalin er MEGET GIFTIGT og der kræves tilladelse til at kunne købe dette fra politiet.

3) Evt. Opholdsakvariet behandles i to uger med et produkt som indeholder Acriflavin
Pas meget på med dette da mange invertebrater og koraller ikke tåler det og skal flyttes!

HUSK DETTE ER IKKE EN 100% SIKKER HELBREDELSE MEN EN MULIG LØSNING

Nogle forretninger holder denne sygdom nede ved at holde fiskene ved en lavere saltvandsopløsning omkring 1.010 - 1.013. Dermed ser kunden ikke problemet før fiskene er kommet i deres akvarie.

 

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)