Fra Afrika til akvarie

Rejsen fra Afrika er lang for vore fisk og her er lidt om hvilke strabadser de gennemgår, inden vi får dem i akvariet. Denne beretning bygger på de oplevelser jeg har haft nede ved Malawi-søen, hvor jeg jo har været et par gange efterhånden. Jeg vil her prøve at beskrive forløbet fra min bestilling til fiskene ankommer hertil.

Når jeg bestiller en sending fisk hjem, bliver der sendt besked til Malawi, hvor min leverandør ser på lageret og sender en liste op med det, som er leveringsklar, samt en beskrivelse af hvilke områder de to dykkerteams skal til indenfor de næste to-tre uger. Når listen er kommet, arterne valgt ud og eventuelle fisk fra de nye områder bestilt, så ser leverandøren, hvad der mangler for at sendingen kan gennemføres.

Herefter får dykkerne en ordreseddel indeholdende art, køn samt antal af hvad der skal fanges.

Denne liste er også med til at begrænse rovdriftsfiskeriet på forskellige arter, så de ikke bliver udryddelsestruet pga. overfiskning. Det skulle jo helst være muligt at fange den pågældende art igen, så andre også kan få glæden af at opleve den.

Et eksempel på en tur hvor dykkerne skal fange fisk på en strækning af østkysten, dvs. fra Makanjila og helt op til Gome tæt på grænsen til Mozambique.

På sådan en tur får de udover maden bla. udleveret 240-280L benzin og olie til båd og kompressor-motor. Ca.15-16 stk. 250L plast-tønder.

Benzinen i Malawi er af ringere kvalitet end herhjemme, oktantallet er ca. 88 og ikke nok med det. Det er også fortyndet med noget, som lugter af paraffin, når det forbrændes. Dette resulterer i ringe motor effektivitet pga. tilsodning af ventiler, tændrør og et markant højere forbrug. Literprisen er omregnet til vores valuta omkring de 10 kr.…

Den nærmeste tankstation er 30 km fra fangststationen i Salima og der er ingen på hele østkysten af søen.

Sejlturen fra Chipoka og til Ntekete, hvor indsamlingen starter ca. 9 timer senere, er også der hvor den første lejr laves.

Ruten der sejles er fra Chipoka og ud syd for Chidunga Rocks ind imellem de to øer Maleri og Nakantenga, herfra direkte over imod Fort Maguire, her er det så op langs kysten til Ntekete.

Når de har fanget fiskene her på dybt vand, ca. 20-35 meter, begynder dekompressionen af disse. Første gang de placeres i tønderne er det ca. 5 meter højere oppe end hvor de blev fanget. Hvis de kommer højere op vil svømmeblæren udvides hurtigere end trykket kan forsvinde ud af den og fisken vil dermed dø. Her er de i mindst 6-7 timer førend de hæves endnu 5 meter op.

Når fiskene er sat til dekompression fortsættes der videre til Narungu. Efter endt opgave her, sejles tilbage til Ntekete for at hæve tønderne igen.

Så er teamet klar til at lave lejr ved Chiofu ca. 3 timer derfra. Dette sted er som regel hovedlejren på østkystturen, da der næsten altid er læ her uanset vejret.

Næste dag starter med at hæve fiskene ved Ntekete og Narungu, derefter begynder de at fange fisk ved Masinje. Efter endt fangst her er det tilbage til Narungu og Ntekete for at hæve fisk igen.

Så er fiskene fra Ntekete, Narungu og Masinje ca. på samme dybde.

Dagen efter hæves fiskene og så er det fisk fra Gome og Gome Rocks som det drejer sig om - sejltid fra Chiofu omkring 30 min.

I det her område kan dykkerteamet godt bruge 2-4 dage på at fange fisk, da der generelt er mange efterspurgte typer her.

Hver dag startes med at hæve tønder og derefter i gang med at fange fisk. Aftenen slutter med at hæve tønderne igen.

På hjemturen er alle tønder ca. 1-2 meter under overfladen og klar til at komme i båden.

Der stoppes alle steder, hvor der er fanget fisk og tønderne løftes op i båden.

Når disse er i båden bliver der fjernet evt. døde fisk og de får skiftet vand. Der skiftes ca. 50 % vand under hele sejlturen. Vandet skiftes efter ca. 1-2 timer, enkelte tønder får, hvis de er presset med fisk, vandskift ca hver halve time.

Når båden er fuld af tønder, er der ikke ret meget plads til personer og bagage.

Det meste af bagagen er samlet ovenpå siddepladserne for at skåne det mest muligt. Så må man ellers skiftes til at sidde på rælingen eller ovenpå tønderne på en redningsvest…

 Tønde med fisk

Turen hjem fra Chiofu til fangststationen i Chipoka tager ca. 12-13 timer. Jeg har målt hastigheden båden kan sejle med GPS og uanset, om den er lastet eller ej, kan den komme op omkring de 10 km/t. Når sådan en fangst tur er slut er der, hvis alt går godt ca. 20-40 liter benzin tilbage.

Vel ankommet til Chipoka er det fiskene som har højeste prioritet. De er det første som forlader båden. Herfra er det direkte i fiskehuset til observation for evt. problemer. I denne karantæne er fiskene placeret artsvis så de får fred og ro til at vænne sig til deres nye levested.

Her er de i mindst fire dage, før de flyttes ud i betonkar udenfor. Hvis der opstår problemer her forlænges karantænen og fiskene går i behandling for, hvad der måtte være galt - eksempelvis karpelus eller ankerorm.

Når der behandles for karpelus eller ankerorm foregår det med et fiskenet og en pincet.

De angrebne fisk fanges op og man fjerner karpelusene eller ankerormene rent fysisk fra fisken med pincetten. Ankerorm og karpelus er de oftest forekommende sygdomme.

Uanset hvad et fiskenet eller slange har været brugt til i forbindelse med fiskene, bliver det placeret i et desintificerende bad inden det bliver brugt næste sted, dette for at undgå at sygdomme spredes.

Når fiskene er ude i karrene får de hele tiden rent vand fra søen. Før vandet kommer i karrene bliver det filtreret så der ikke er urenheder i det såsom svæv og plante dele. Dette gøres fordi, det er meget nemmere at observere fiskene for problemer og fiskene har det jo langt bedre af at være i vand fra søen. Området udfor fangststationen er ren sandstrand og dermed skal der ikke meget til at vandet bliver fuld af svæv og umuligt at se noget i. Hvert kar har sin egen til- og afgang med vand så problemer ikke spredes i hele systemet. Vandet ledes fra karrene og ud til urtehaven og græsplænen i stedet for bare at blive ledt tilbage i søen og skabe problemer der.

Hvis der opstår et problem i et kar flyttes fiskene ind til observation og karret renses før det bruges igen.

Fiskene er generelt i disse kar maximalt to uger før de sendes af sted - medmindre det er meget sjældne fisk, som der ikke eksporteres ret mange af, såsom Labidochromis caeruleus (Golden spec.). Grunden til det relativt korte ophold i karrene, er at fiskene er mindre stressede og klarer den lange flyvetid meget bedre, hvis de ikke først skal vænne sig til karrene, siden bedøves og endelig flyves den lange vej til f. eks Danmark.

Tre til fire dage før fiskene skal sendes af sted stoppes der med fodringen. Dette gør man for at fiskene kan tømme deres maver for ekskrementer. Grunden til dette er, at fiskene på den måde ikke forurener det vand, som de transporteres i. Dermed undgår man, at der skabes iltmangel i posen. To dage før afgang laves der rent vand klar til brug ved afsendelsen. Dette vand kører på separat filtersystem, så det ikke ved et uheld kan blive blandet med resten af systemet. Samtidig med dette ringes der til de veterinære myndigheder og de bliver bedt om at møde op den dag, hvor fiskene skal sendes.

Inden pakningen må begynde skal de veterinære myndigheder være til stede ellers aflyser de sendingen. Grunden til dette er, at man vil kontrollere at ordresedlen passer med, hvad der sendes, samt at alle fisk skal kontrolleres for sygdomme og evt. problemer, som skal skrives i dokumenterne der følger fiskene hele vejen.

Når fiskene pakkes kommer de først i posen med pakkevandet og derefter bedøves de. Hvis det er første gang den specifikke art sendes ud bedøves de først og placeres til observation, så man kan se hvordan bedøvelsen påvirker dem. Hvis de ikke kan klare bedøvelsen kan de stadigvæk placeres i pakkevandet og reddes.

Når alle kasserne er færdigpakket kommer de bag på ladet af bilen og køres ind til lufthavnen i Lilongwe 120 km derfra.

Herfra kommer de ombord i flyet til Nairobi. Når flyet er lastet og papirerne toldstemplet faxes disse til speditøren, som klarer fortoldningen imens fiskene er i luften. Fra Nairobi flyves de til Frankfurt eller Kastrup. Da dette er det første stoppested indenfor EU skal fiskene derfor kontrolleres her af en dyrlæge.

Grunden til denne kontrol er at checke for ulovlige dyr og om fiskene har det godt nok til videre transport. Ifølge speditøren gør de det, at hvis der observeres problemer kan de skifte vand, fylde ilt på eller ompakke fiskene. Når de gør dette følger der en ekstra skrivelse med sendingen som skal underskrives ved modtagelsen, så man er klar over, at de har gjort indgreb.

Fra Frankfurt flyves de til Hamborg. Den samlede flyvetur varer godt 22 timer.

 

Her bliver fiskene så udleveret og jeg plejer at gå alle kasserne igennem for at se efter problemer da der er ca. 5 timers kørsel hjem. Her har jeg muligheden for igen at skifte vand, fylde ilt på eller ompakke fiskene.

Vel ankommet i Aalborg begynder det helt store forvirrings show…

Alle fiskene lukkes ud artsvis i plastkasser med låg. Nu får alle kasserne iltsten til udluftning af bedøvelsen. Jeg er så heldig at denne type bedøvelse kan luftes hurtigt ud af vandet og fiskene dermed meget hurtigere er friske. Det er langt mere besværligt og problemfyldt for fiskene hvis der bliver skiftet vand under opvågningen, da de får ret store chok når de vågner op på denne mere bratte måde.

 

Når man første gang ser dette syn tror man at de fleste fisk er døde eller dør inden længe.

Men efter kort tid begynder de første fisk at bevæge sig og svømme rundt stille og roligt.

Når de er blevet så friske, kan der så småt begyndes på vandskift og senere lukkes ud i deres nye hjem.

Her er de i observation i et stykke tid, afhængigt af hvordan de opfører sig i akvariet. Nogle fisk som skal have medicin pga. transportskader såsom øjenskader får en længere karantæne så jeg er sikker på de er helt friske.

Den første tid i akvariet fodres de kun med flagefoder, da deres maver er meget sarte og man herved kan undgå en masse problemer med for kraftigt et foder, som kan ødelægge maverne og give yderligere problemer for fiskene. Senere bliver de vænnet til pillefoder med betydeligt mere næring i.

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)