Hvad er en "BB", "MC", "O" og "OB" samt VF, F1 F2 og Fx?

 

Den første person som brugte navnet "Marmelade Cat" var Trevor E. "Peter" Davies.
Peter og hans kone Henny var de dominerende eksportører i Malawi tilbage i 1960 og 1970'erne.
Deres fangststation lå ved Otter Point i det der nu er nationalparken i området "Cape Maclear".
Deres hus bruges i dag til forskning i fiskene fra Malawi-søen.

Flere af disse øer er nok bedst kendt som "The Aquarium", da familien Davies lukkede deres fisk ud her, dengang de blev bedt om at lukke fordi der skulle være nationalpark der.
Så nu lever her flere arter som ikke skulle forefindes her naturligt, f.eks Tropheops "Red Cheek" hvis naturlige levested er Likoma Island flere hundrede km herfra..

Hos flere arter findes de voksne fisk i flere "udgaver", såsom"BB", "O", "OB", "MC" og den normale type.
O typen er en Orange hun. Den orange farve varierer fra lys hvid til orange.

O hun af Maylandia estherae Minos Reef

O hun af Maylandia estherae Minos Reef

OB er en forkortelse for Orange/Blotch, dvs O-typen med pletter.

OB hun af Maylandia estherae Minos Reef

OB hun af Maylandia estherae Minos Reef

BB er en forkortelse for Black-barred and Blue - forkortet ned til "BB" og i daglig tale "Black and Blue".

De første eksporterede fisk fik den benævnelse og det er helt tilbage fra sidst i 60'erne.

Dette referende typisk til lyseblå fisk med sorte eller mørkeblå lodrette striber.
Maylandia zebra "BB" Chiofu

Maylandia zebra "BB" Chiofu

MC er en Marmelade Cat han. dvs farver som ovenstående OB hun, dog har de også den blå farve. Det er kun hannerne som hedder Marmelade Cat.

MC han af Maylandia estherae Minos Reef

MC han af Maylandia estherae Minos Reef

To MC hanner fra samme sted ligner aldrig hinanden.

Følgende arter har MC/OB gener:

Maylandia benetos
Maylandia callainos
Maylandia emmiltos
Maylandia estherae
Maylandia fainzilberi
Maylandia greshakei
Maylandia mbenjii
Maylandia melabranchion
Maylandia phaeos
Maylandia pyrsonotos
Maylandia sandaracinos
Maylandia thapsinogen
Maylandia xanstomachus
Maylandia zebra

Labeotropheus fuelleborni
Labeotropheus trewavasae

Genyochromis mento

Tropheops slægten

Forklaringen på VF,F1,F2 og FX

VF fisk er det fisk fanget i Malawi-søen og der med vildtfangede fisk. 

Det er aldrig såkaldt sø-opdrættede fisk, der som navnet antyder er opdrættet dernede ved søen eller et sted i landet.
Sø-opdrættede fisk er et sjældent syn fra Malawi-søen. Det er meget populært med fisk fra Tanganyika-søen.

Når man snakker om F1, F2 og FX bruges det forkert omkring malawi-cichlider.

I akvarie-verdenen er F1 unger af vildtfangede, F2 er anden generation efter de vildtfangede og FX er ukendt generation af vildtfangede. Nogle gange ses F3 osv. men dette er meget sjældent.

Den rigtige brug er ud fra et bestemt par forældre og så deres unger fra første generation (F1) anden generation (F2) og ukendt generation (FX)

 

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)