Info om fiskegrupper.

 

Her er en kort forklaring på de forskellige fiskegruppers betegnelser:

Aulonocara:
Denne fiskegruppe lever af at lytte til sandet efter de insekt-larver mm. som lever der i. Til dette formål er fiskens sidelinier og en masse følsomme porer på undersiden af kraniet meget mere veludviklet end ved andre arter i søen. Disse fungerer som et "ekkolod" til jagt. Når fisken jager svæver den helt stille nogle få cm over bunden indtil den har lyttet sig frem til føden hvorefter den snupper det. Porene ses også i Alticorpus samt Trematocranus slægterne.
De lever primært i sandzonen og overgangszonen hvor der er sand. En enkelt art lever i huler (Aulonocara jakobfreibergi). De fleste arter bliver op imod de 10 - 13 cm, Aulonocara rostratum dog helt op til 25 cm.
Gruppen blev førhen kaldt for "Kejsere" evt. i kombination med deres farve.

Mbuna:
”Mbuna” på Chitonga betyder ”rock beaters” dvs. de napper på stenene og det frembringer en kliklyd. Når man dykker i Malawi-søen, kan disse ret kraftige ”klik” lyde høres. Det er typisk små (under 15 cm) fisk der lever på klippekysten, de indfødte tager alle fisk under 15 cm med i denne kategori, kraftige farver, mere aggressive end de andre typer. Det er en forkert opfattelse at de kun lever af algerne, de spiser også dyrene der er deri andre primært zooplankton. Cynotilapia arterne svømmet et par meter over stenene hvor de spiser zooplankton som utaka-gruppen, Genyochromis mento er skælæder, Labidochromis arterne plukker generelt insekterne ud af algerne.
Generelt om Mbuna-gruppen kan siges de lever "On the Rocks" så der kan sjældent komme for mange sten i akvarier til disse.

Utaka:
Kun fisk fra slægten Copadichromis og Mchenga er Utaka. De spiser primært zooplankton og udenfor ynglesæsonen lever de generelt i store flokke i de åbne vandmasser flere meter over bund eller klipper. Mange af disse arter kommer typisk kun ind til klipperne i ynglesæsonen og lever resten af deres liv i de åbne vandmasser. Mchenga ses dog typisk over på sandbund, her graver hannerne også deres reder.

Lethrinops:
Denne gruppe består af Lethrinops og Taeniolethrinops slægterne.
Sandlevende cichlider i størrelsen 8 cm og op til ca. 35 cm. De lever af de dyr der er i sandet, de stikker deres hoved ned i sandet og tager en mundfuld sand ind som de filterer for dyr via deres gællebuestave. Generelt er de sartere fisk med speciel adfærd, hannerne graver store reder.

Rhamphochromis:
Rovfisk som typisk alle bliver omkring 30 - 40 cm og kan veje omkring 1kg. Bliver kaldt ”Ncheni” af de indfødte, Dette er Malawi-søens svar på Barracudaer. Lever generelt som forfølgelsesjæger enten nogle meter over klipper, sandbund eller efter "Usipa". Får man muligheden for at komme til Malawi bør man ikke snyde sig for oplevelsen ved at spise "Ncheni" , en meget god spisefisk. Den kan evt. fanges med fiskestang.

”Haplochromis” eller fritsvømmere:
Generelt alle andre cichlider i søen, dog uden rovfiskene. Størrelsen varierer fra ca. 10 cm og op til 45cm.
Her findes arter som lever i alle områder.

Rovfisk:
De fleste rovfisk lever af meget mindre fisk end dem selv, faktisk foretrækker de fleste yngel op til max 4 cm.
Til denne gruppe hører også Rhamphochromis arterne.
Dette gælder dog ikke for Aristochromis og Tyrannochromis arterne der godt kan gabe over fisk op til 8 cm.
Jagtmetoderne varierer f.eks fra at ligge og spille død på siden, svæve et par meter over sandbunden til at acccelerere op i fuld fart og gribe byttet.
Der findes ingen rovfisk i Malawi-søen som bider "kødlunser" af fisk eller mennesker som piratfisk gør.

Sandsild, er et begreb som er kommet til Malawi-cichliderne omkring 2003 - 2004. Det blev oprindeligt brugt om en fiskegruppe fra Tanganyika-søen. Det er alle fisk som lever i sandzonen, f.eks Lethrinops, Nyassachromis og Mchenga slægterne.

Kimpuma:
Betyder fisk på lokalsproget i Tanzania. Var meget brugt af African Diving som en del af deres mange handelsnavne.

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)