Hvad er hvad på mine fisk?

 

Fisk's latinske navne er opbygget med slægten først og derefter artsnavnet. F.eks Cynotilapia aurifrons.

sp. efter et slægtsnavn betyder det er en ubeskrevet art. F.eks Cynotilapia sp. "Mphanga".

Cynotilapia sp. "Mphanga" er videnbeskabeligt beskrevet og hedder nu Cynotilapia aurifrons.

Rigtig mange har også fangstlokaliteten efter artsnavnet, dette fordi mange gange findes der forskellige farvevarianter af samme art og blander man dem får man forkerte farver og fisk som er uønsket i folks akvarier, såkaldte krydsninger. Så kan det se sådan her ud: Cynotilapia aurifrons Nkhata Bay, det viser denne art er fanget i Nkhata Bay.

På fiskenes gællelåg er en mørk plet. Den plet hedder noget så smart som opercular spot og videnskabsfolkene mener at dets funktion er under kamp eller ved angreb fra rovfisk.
Ved kamp tyder det på at den angribende fisk vil gå efter pletten fremfor øjet dvs en minimering af øjenskader under kamp som jo i naturen vil medføre døden for den angrebne part.
Rovfisk kan have lidt sværere ved at focusere på offerets hoved da det oftest er det der skal ind i munden først.

I linie fra øjet mod munden ses fiskens næsebor, kontra mange andre ferskvandsfisk har cichlider kun et næsebor på hver side af hovedet.

Cichlider har også to-delt sidelinie, noget de færreste ferskvandsfisk har.
Sidelinien er de to "stiplede" linier man kan se hen af siden på fisken, den forreste er placeret over midterlinien lidt under rygfinnen. Bagerste sidelinie er ca. midt på haleroden.

Hannerne har typisk gul-orange ægpletter i gatfinnen, enkelte arter har også disse i rygfinnen.
Hunner kan også have ægpletter, men de vil i så fald være meget mindre end hannernes.

Cynotilapia afra Chewere

Cynotilapia afra Chewere han, her ses ægpletterne, den to-delte sidelinie,næsebor og "øjepletten" på gællelåget.

 Her er de engelske betegnelser til opmåling af fisk:

Billede med engelske begreber

Venligst udlånt fra FLORIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY
http://www.flmnh.ufl.edu/fish/Education/Diagrams/FishDimensions.html

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)