Malawi-søens vandværdier

Mange tror fejlagtigt at vandet i søen er hårdt. Det skyldes at mange har opfattelsen af at en høj ph er ensbetydende med vandet er hårdt. Vandets hårdhed er bestemt af mængden af mineraler og sporestoffer deri.

Mange mener at "affaldsvandet" fra et osmoseanlæg er velegnet til Malawi-cichlider, men det kan ikke være mere forkert. Der er større mængder mineraler i vandet end normalt og nitrat indholdet generelt også i et niveau som er skadeligt for fiskene.

Malawisøen er fattig på mineraler men har en forholdsvis høj ph.
Dvs det er faktisk blødt vand men med en høj ph.

Forskellige vandværdier i Malawi-søen:

Ledeevne: 210-220µS
Kationer: 2,45meq/L
Anioner: 2,5 – 2,59meq/L
Na (Natrium): 21mg/L
K (Kalium): 6,4mg/L
Total hårdhed (CaCO3): 60,58 - 85,60 mg/L
Total Ca (Calcium karbonat CaCO3): 41 - 49 mg/L
Ca (Calcium): 16,4 – 19,8 mg/L
Total MG (Magnesium karbonat): 19,58 - 36,6 mg/L
MG (Magnesium): 4,7 – 8,8 mg/L
Alkalinitet (CaCO3): 118 - 129 mg/L
Alkalinitet HC03(natriumbikarbonat)+CO3(calciumkarbonat): 71,98 - 78,69
HC03(natriumbikarbonat)+CO3(calciumkarbonat): 2,36 – 2,58meq/L
dGH (total hårdhed): 4
dKH (karbonathårdhed): 5
CL (Clorid): 3,57 – 4,3 mg/L
S04 (Sulfat): 5,5 mg/L
SiO2(Silikat): 1,1 – 4mg/L
NO3 – N (Nitrat): 0µg/L
PO4 – P (Fosfor): 27 - 30µg/L
Total P(Fosfater): 0µg/L
pH 8,5-8,6

Enkelte af værdierne er oplyst i både mEq/L og mg/L

µs = MikroSiemens vandets ledeevne
meq = milliequalent , 1 milliequivalent per liter (mEq/l) = 2.8 dH
(omregningsfaktor fra meq/L til mg/L x50 http://swatlab.nmsu.edu/conv.html)

Temperaturen i søen målt kl 12

Temperaturen i søen målt kl 12

Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand;
et lille giver blødt vand.
Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader, dH, og vandet kan karakteriseres efter følgende skala:

0 - 4 meget blødt
4 - 8 blødt
8 - 12 middelhårdt
12 - 18 temmelig hårdt
18 - 30 hårdt
over 30 meget hårdt

Eller i mg/L
(meget blødt og blødt vand er lagt sammen)
0 to 17.1 mg/l
17.1 to 51.3 mg/l
51.3 to 119.7 mg/l
119.7 to 179.55 mg/l
Over 179.55 mg/l

Total hårdhed = forbigående + blivende hårdhed. Den forbigående hårdhed kan bringes ud af vandet ved opvarmning,
således at den del calcium og magnesium, der er bundet til bicarbonat, udfældes som calciumcarbonat (kedelsten).
Den blivende hårdhed bestemmes som forskellen mellem den totale og den forbigående og kan angives
som den mængde calcium og magnesium, der svarer til sulfat og evt. chlorid.

pH

pH er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion.
Hvis pH er større end 7 er vandet basisk; mindre end 7 er det surt.

Her kan du tjekke vandet i Aalborg Kommune

 

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)