Maylandia, Metriaclima eller Pseudotropheus?

Mange akvarister og biologer har i de senere år set nye og ukendte slægtsnavne brugt til deres Mbuna’er. Det drejer sig her omkring Pseudotropheus zebra komplekset.

Der er stor konkurrence i mellem hvilke af de to navne der skal bruges.

Her vil jeg prøve at forklare lidt omkring problemerne med brugen af disse navne, Maylandia, Metriaclima og Pseudotropheus. Samtidig vil jeg her vise, at hvis der skal bruges et nyt slægtsnavn til Pseudotropheus zebra komplekset, så er det korrekte Maylandia. Condé and Géry (1999) har publiceret deres konklusion at Maylandia har højere prioritet end Metriaclima, som er et junior synonym af dette. Géry er en meget anerkendt fransk ichtyolog. Det anerkendte tidsskrift Catalog of Fishes af Eschmeyer accepterer deres konklusion med at Maylandia er den rette slægt.

(Det på trods af Konings 1999 specielle holdning).


Prioritering er et af grundstammerne indenfor navngivning i den zoologiske verden. Altså det ældste navn der bliver offentliggjort om et dyr (efter et meget nøje specificeret regelsæt) er det gyldige.

Af de tre brugte slægtsnavne, er Pseudotropheus det ældste. Det blev foreslået allerede tilbage i 1922 af Regan. ”Type fisken” der blev brugt til beskrivelsen var P. williamsi.

Siden 1922 er der blevet beskrevet en hel del flere i denne slægt og antallet eksploderede i 80’er og 90’erne.

Det utrolige antal (mange forskellige fra hinanden) arter, nåede et krisepunkt i 1984. Her besluttede to forskellige ichtyologer at der var for mange forskellige arter i denne gruppe som ikke lignede typen (P. williamsi). Det samme år foreslog Trewavas (1984a), en meget anerkendt engelsk ichtyolog med speciale i afrikanske cichlider, en underslægt til Pseudotropheus, det var Tropheops.

Denne undergruppe kunne så(frivilligt) bruges til de arter der passede i Tropheops gruppen.

Eksempel: Hvis underslægterne skulle bruges i en bestemt publikation ville enkelte hedde:

Pseudotropheus (Pseudotropheus) williamsi, mens P. tropheops ville blive til Pseudotropheus (Tropheops) tropheops. Arter man så mente tilhørte den samme underslægt kunne nu sættes sammen og dermed vise at de havde noget til fælles. Nu var det pludselig nemmere at se forskel på de forskellige underslægter. F. eks P. (P.) williamsi kontra P. (T.) tropheops, P. (T.) macrophthalmus, P. (T.) microstoma osv.

Samtidig i 1984 foreslog Meyer & Foerster en ny underslægt til nogle andre arter i Pseudotropheus, det var Maylandia. ”Type fisken” til denne gruppe var Deres nye art P. greshakei, en art der er meget nært beslægtet med P. zebra. Nu var der tre underslægter i Pseudotropheus. P. (M.) greshakei og de andre arter nært beslægtede med P. zebra havde nu deres egen underslægt.

Nu er en af reglerne i den zoologiske verden, at et slægts-navn også godt må bruges til en underslægt. Denne regel gælder også den anden vej rundt, at et navn anvendt til en underslægt også må bruges til slægts-navn. Derfor er Pseudotropheus også anvendeligt som navn til en underslægt.

Derfor i det øjeblik Pseudotropheus (Maylandia) blev brugt til en underslægt, var det automatisk også anvendeligt til en slægt, hvis der var nogle som ville bruge det om P. (M.) greshakei eller en anden i ”zebra” gruppen.

Regan’s publikation af slægten Pseudotropheus i 1922 gjorde automatisk Pseudotropheus til en underslægt også. Denne underslægt kunne dog først bruges hvis der kom en anden underslægt med en ny ”type fisk” end P. williamsi, dette skete jo i 1984.


Et lille skridt frem i tiden til Halloween (31 Oktober) 1997, hvor Dr. Jay Stauffer fra Penn State universitetet, sammen med flere kollegaer offentliggjorde en revision af zebra komplekset. (Stauffer, Bowers, Kellogg, & McKaye, 1997).

Disse folk ”øremærkede” navnet Metriaclima som slægts-navn til fiskene i zebra gruppen.

(side 191 i deres udgivelse).

De var dog klar over udgivelsen med navnet Maylandia i, men afviste det (side 193), med følgende ord:

” Meyer og Foerster(1984) foreslog at enkelte medlemmer af denne(zebra) gruppe

skulle inkluderes i (Pseudotropheus) underslægten Maylandia, men selvom Maylandia er foreslået som underslægt, er der ikke foreslået nogen ”type fisk”. Derfor er Maylandia et nomen nudum(navn uden beskrivelse) og derfor et invalid navn (ikke brugbart).

Men Meyer og Foerster havde en diagnose OG beskrivelse af deres slægt Maylandia, nemlig ”type fisken” M. greshakei. Jeg har undersøgt den originale beskrivelse af Maylandia – på trods af dens mangler – fundet at beskrivelsen er fyldestgørende og dermed gyldigt som slægtsnavn til zebra-gruppen. Dermed har Maylandia højere prioritet over Metriaclima og derfor skal Maylandia bruges som slægtsnavn til zebragruppen hvis denne skal fjernes fra Pseudotropheus gruppen.

Er der så enighed om hvilket navn der skal bruges? Nej ikke endnu, men prioriteten Maylandia kontra Metriaclima er accepteret af de fleste cichlide-videnskabsmænd og Maylandia er dermed det rigtige at bruge.


Alle Metriaclima arterne findes under det korrekte Maylandia

 

 

 


OVERSÆTTELSE AF: http://malawicichlids.com/mw01012.htm


Artikel oprindeligt skrevet af: Michael K. Oliver, Ph.D. of MalawiCichlids.com

Copyright oversættelse: Carsten K. Larsen.

Kommentarer af Carsten K. Larsen:

Et par eksempler på andre slægter som er opkaldt efter en person:

Boulegerchromis, Greenwoodichromis, Cunningtonia og Lestradea for at nævne nogle.


Lille udpluk af videnskabsfolk(Ichtyolog) som accepterer navnet:

Michael K. Oliver, Sven O. Kullander, George Turner, Jos Snoeks, Wolfgang Staeck,L. Seegers, I. Isbrucker. Conde & Géry, William N. Eschmeyer som er ansvarlig for en database med alle videnskabeligt godkendte navne

(http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/index.html)


Den sidste nye videnskabelige cichlidebog fra Cichlid Press(Ad Konings forlag) bruger også Maylandia(Forfatter Jos Snoeks The cichlid diversity of lake Malawi ISBN 0-9668255-8-6)

Disse personer gør det ikke:

Ad Konings, er ikke Ichtyolog men uddannet i medicinsk biologi. Han er uddannet i Amsterdam 1980.

Martin Geerts, Ad Konings gode ven(Copadichromis geertsi er opkaldt efter ham)

Flere links hvor det igen bevises at Maylandia navnet skal bruges, dog på engelsk:

http://malawicichlids.com/mw17009.htm
http://listserv.nic.museum/cgi-bin/wa?A2=ind9902&L=cichlid-l&F=&S...
http://listserv.nic.museum/cgi-bin/wa?A2=ind9902&L=cichlid-l&F=&S...

 

 

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)