Begynd med MalawiCichlider

 

Enhver akvarist, der har prøvet at starte op med malawi-cichlider, ved også hvor svært det er at finde informationer om dette.

Her vil jeg prøve at give mit bud på en god start.

Akvariet bør ikke være under 200L. Heri kan de fleste ”mbuna” arter holdes. ”Haplochromis”, Lethrinops og ”utaka” typerne kan holdes i akvarier fra 325L og op, dog gerne 530L.
Rovfiskene bliver generelt meget større og kræver derfor også det større akvarier, det mindste er 660L ellers kommer de ikke til deres ret.
Inden man begynder at dekorere sit akvarium, skal man kraftigt overveje om gulvet kan bære de mange kilo dekoration, der skal til for at lave et biotopakvarium. Evt. om det skal flyttes, så det står med benene på strøerne under gulvet. Disse findes ved at rykke gulvtæppet til side og se hvor sømmene er slået i. Sømmene vil danne en række der hvor strøerne er.

Dekorering af akvariet er forholdsvis nemt, da der reelt set kun skal bruges 10-20mm flamingoplade, sten og sand. Ovenpå bunden af akvariet placeres flamingopladen. Denne bruges til at beskytte glasbunden i akvariet, så bunden ikke flækker hvis der skulle komme et sandkorn under de store sten. Herpå placerer man så stenene så de danner huler, da disse er vigtige for hannernes revirer og hunnerne kan gemme sig. Til sidst fyldes efter med sand. Her anbefaler jeg at man bruger kvartssand i kornstørrelsen 0,8 – 1,2 mm, da dette kommer tættest på det i naturen. Brugen af lavasten frarådes til Malawi, da fiskene ofte gerne vil gnubbe sig op af sten osv. i akvariet. Det du kan få ud af dette er skrammer og ridser i fiskenes slimlag og det kan udvikle sig til svamp eller det værre.

Stortset alle ”mbuna” og klippelevende Aulonocara typer skal have mange huler og meget lidt sandbund. Generelt om Mbuna-gruppen kan siges de lever "On the Rocks" så der kan sjældent komme for få sten i akvarier til disse. Resten af fisketyperne kan f.eks have stenopbygning i hjørnerne og et sandområde i midten, til simulering af sandzonen og de åbne vandmasser evt. med et par sten placeret i sandet så man lige kan se toppen af dem. Hvad angår planter, så er der ingen på klippekysten. Der findes kun planter i overgangszonen og de sandzonen. Hvis man vil have planter til sine mbuna skal de være meget hårdføre, da de kan finde på at smage på dem. Af planter anbefaler jeg disse: Anubias typerne, Vallisneria typerne, Java-bregne(Microsorum pteropus), Crinum calamistratum, C. natans, C. thaianum og den ”hammerslåede” Cryptocoryne (C. crispatula). For de planter med løg er det vigtigt at løget ikke bliver begravet under sand, da de ellers går ud.
Anubias og Java-bregne kan placeres imellem stenene og efter nogen tid vil de gro fast . Ved de andre er det en god ide at placere sten omkring deres rødder, så fiskene har svært ved at grave dem op. De rigtige planter fra søen er umulige at få fat på, medmindre man selv rejser ned efter dem.
I naturen hvor fiskene lever er der meget vandbevægelse de første meter og man kan også se det på sine fisk, hvis man sætter en kraftigere pumpe i, at de ligefrem nyder det.
Se f.eks Labeotropheus fuelleborni som bruger deres krop som et "sejl" til at ride i dønningerne nede i søen. Der hvor mange af de sandlevende arter lever er der ikke ret meget vandbevægelse. Aulonocara som lever i overgangszonen har jo svært ved at være helt stille når de skal lytte efter dyr i sandet hvis de hele tiden skal kæmpe imod kraftig vandbevægelse.

Filteret: En tommelfingerregel er at akvariets vandmængde skal igennem filtret 3-4 gange i timen, gerne mere. Dvs. 250L akvarium skal have en pumpe på mindst 750L i timen, men gerne 1000L/t. I mit 200L akvarium havde jeg engang en 1800L Project powerhead placeret og det gav virkelig en god vandbevægelse. I mit 840L akvarium har jeg en 3300L/t, en 1800L/t powerhead og en 1900L/t gulvpumpe. Her kan man virkelig se fisk fra de åbne vandmasser, jeg havde rovfisk i(Rhamphochromis) stå med hovedet 5 cm fra udstrømmeren på den store pumpe og slå lidt med halen uden det store besvær.
Vandet volder generelt ikke de store problemer, da vores vandværksvand har den rette ph , ca. 7.5-8.0, dette passer også meget godt med det i søen, (8.5-8.6).
Temperaturen bør ligge imellem 26 – 28 °C.

Lyset:
Bør max. være tændt 8-10 timer da det oftest giver store algeproblemer ved længere tids belysning.
Dette gøres nemmest ved at anvende et tænd/sluk ur. Optimal mængde watt pr liter vand er omkring 0,5 – 0,7.
Plantevenligt lys er f.eks Grolux. Farvefremmende er typisk Aquastar. Vær opmærksom på at plantelys generelt bør skiftes hvert år da de ellers mister for meget effekt. Dette ses ofte ved en eksplosionsvækst i alger og forringet plantevækst.

Introduktion af nye fisk:
Når man køber nye fisk til sit akvarie, skal man altid flytte om på alle stenene så det ser anderledes ud for de gamle fisk i akvariet.
Flytter man stenene starter nye som gamle fisk på "en frisk" i akvariet og dermed undgået mange problemer.
Gør man ikke det risikerer man de gamle fisk vil jagte de nye fisk så meget at de kan dø af de tæsk de evt. får af det.
Grunden til dette er fiskene har deres revir og vil gøre alt for at jagte fremmede ud af dette. Problemet er at vores akvarier ofte er så små at det betragtes som et revir og dermed opstår de situationer med nyankomne fisk jagtes til døde.

Fiskenes størrelse i naturen er en del mindre end man tit ser i akvarier, men en god tommelfingerregel er at de, med for meget foder, bliver op til hoved og halen længere end de er i naturen.
Hunner er oftest ca. halens længde kortere end hannen.

Vandværdier fra Malawi-søen:

Ledeevne: 210-220µS
Kationer: 2,45meq/L
Anioner: 2,5 – 2,59meq/L
Na: 21mg/L
K: 6,4mg/L
Ca: 16,4 – 19,8 mg/L
MG: 4,7 – 8,8 mg/L
HC03+CO3: 2,36 – 2,58meq/L
CL: 3,57 – 4,3 mg/L
S04: 5,5 mg/L
SiO2: 1,1 – 4mg/L
NO3 – N: 0µg/L
PO4 – P: 27 - 30µg/L
Total P: 0µg/L
pH 8,5-8,6

µs = MikroSiemens

meq = milliequalent


Udfra denne liste kan vi se at mængden af nitrat at der skal skiftes meget vand, gerne 50% eller mere om ugen(køb aktier i dit lokale vandværk).
Man kan evt. også selv lave et nitrat filter.

Fodring af disse stiller ikke de store krav, da de spiser næsten alt hvad der bliver serveret. De spiser gerne forskellige former for pillefoder, f.eks Tetra Cichlid Sticks. Hvis man fodrer med flagefoder skal man passe meget på med at bruge de typer med farvefremmer, da fiskene kan få meget unaturlige farver.
Hvis man endelig vil bruge den type så må man kun fodre med det en til to gange om ugen. Det er altid et problem med fiskefoder når det er fisk i den gule farveskala dvs, Labidochromis caeruleus, Pseudotropheus saulosi, Maylandia estherae, Aulonocara baenschi, Aulonocara sp."Stuartgranti Maleri" osv
Der er absolut ikke ret meget foder til før gul bliver tæt på orange og orange bliver nærmest selvlysende orange.
Hvad angår frostfoder så er det altid et område hvor der kan startes en større diskussion. Her vil jeg, lige meget hvad andre påstår, kun anbefale brugen af røde, sorte og hvide myggelarver. Nu skal man jo også tænke på at disse larver forefindes søens alger. Det er samtidig det frostfoder som er mindst hård ved fiskenes maver og giver de færreste problemer med bugvattersot osv.
Det jeg har observeret, ved de andre fodertyper, er at fisk som har fået: frosne Artemia, muslinger, frosne rejer, mysis, oksehjerte, ørred/laksefoder og hvad ellers af unaturligt foder folk finder på, bliver utroligt store, unaturlig kropsform, mystiske farveændringer(gule fisk bliver orange) og tit har de også problemer med at yngle.
Man kan godt fodre sine fisk med disse fodertyper, men det skal kun gøres sparsomt en gang om ugen, da der ellers kan ske de ovennævnte ting og sager med fiskene.


Fiskesammensætninger:

Man bør undgå situationer som kan fremprovokere krydsninger.
F.eks er det altid klogt kun at vælge en art fra hver slægt.

Hvis man starter med unger/ungfisk anbefales minimum 5 stk da der dermed er større chance for at der både er hanner og hunner.
Nogle vælger få arter men det flere af hver, er en smagssag om man vil have ensformig eller en del forskelligt at se på ligesom i naturen.

Her er et par forslag til diverse akvariestørrelser, herudover kan man selvfølgelig også sætte forskellige maller i:

Forklaring til tallene før fiskenes navne:
1,2 betyder en han og to hunner
2,3 betyder to hanner og tre hunner


200L mbuna akvarium:

1,3 Labidochromis caeruleus "Golden Spec." Mbowe Island
1,2 Maylandia zebra "BB" Ntekete
1,2 Melanochromis auratus "South"
1,2 Cynotilapia afra Nkhata Bay
1,2 Pseudotropheus sp."Elongatus Chewere", Chewere


200L ”Haplochromis” artsakvarium:

2,3 Protomelas taeniolatus "Hinderi /Boadzulu" Namalenje Island sættes i som en større flok unger, f.eks 10 stk 5-7 cm, så de kan vende sig til akvariet sammen.


325L mbuna og "Haplochromis" akvarie:

2,3 Labidochromis caeruleus "Golden Spec." Mbowe Island
2,3 Maylandia zebra "BB" Ntekete
2,3 Aulonocara korneliae
2,3 Melanochromis auratus "South"
2,3 Pseudotropheus sp. "Daktari", Hai Reef
1,2 Protomelas fenestratus "Steveni thick bars"
1,2 Sciaenochromis fryeri (Ahli'en) OPDRÆT


530L Mbuna og “Haplochromis”

2,3 Labidochromis chisumulae
2,3 Maylandia barlowi Chidunga Rocks
2,3 Aulonocara maylandi
2,3 Melanochromis joanjohnsonae
2,3 Pseudotropheus sp."Polit" Lion´s Cove
2,3 Protomelas fenestratus "Steveni Maleri"
1,2 Sciaenochromis fryeri (Ahli'en) OPDRÆT
3.5 Lethrinops. SKAL være en lille type, f.eks aurita eller microstoma


530L Lethrinops akvarie:

5,10 Lethrinops. Må maks. Blive 20 cm


530L ”Utaka”

6,10 Copadichromis geertsi Vf Masinje


660L Rovfisk akvarie

1,2 Aristochromis christyi
1,2 Tyrannochromis nigriventer Nordlig type
1,2 Nimbochromis livingstonii
1,3 Rhamphochromis macrophthalmus
1,2 Buccochromis rhoadesii
1,2 Dimidiochromis compressiceps
1,2 Stigmatochromis sp. "Tolae"

1500L Rovfisk akvarie:

1,3 Buccochromis lepturus
1,2 Nimbochromis linni
2,4 Rhamphochromis leptosoma eller esox
1,2 Tyrannochromis macrostoma (maculiceps)
1,3 Champsochromis caeruleus
1,2 Dimidiochromis dimidiatus
2,4 Fossorochromis rostratus (er ikke en rovfisk, men bliver 35cm)
1.2 Stigmatochromis woodi


1500L blandingsbiotop:

3,7 Labidochromis
3,7 Cynotilapia afra
3,7 Pseudotropheus
3,7 Pseudotropheus
3,7 Maylandia zebra Chiofu Bay
2,4 Sciaenochromis fryeri
1,2 Maravichromis
1,2 Otopharynx
1,2 Nimbochromis linni
3,5 Copadichromis borleyi
3,5 Aulonocara jacobfreibergi
3,4 Lethrinops oculatus
2,3 Placidochromis electra


Ordforklaring:

Mbuna:
”Mbuna” på Chitonga betyder ”rock beaters”, hvilket jeg godt kunne høre under vandet, da jeg dykkede i Malawi-søen 2001, som kraftige ”klik” lyde. Det er typisk små(under 15cm) fisk der lever på klippekysten, de indfødte tager alle fisk under 15cm med i denne kategori, kraftige farver, mere aggressive end de andre typer. Lever generelt af alger og de dyr der er deri.

Utaka:
Kun fisk fra slægten Copadichromis, lever primært af zooplankton, lever generelt i store flokke i de åbne vandmasser.

Lethrinops:
Sandlevende cichlider i størrelsen 8cm og op til ca. 30cm, lever af de dyr der er i sandet, er sartere fisk med speciel adfærd, hannerne graver store reder, specielle farver.

Rhamphochromis:
Bliver kaldt ”Ncheni” af de indfødte, bliver alle omkring 30-40cm og veje omkring 1kg, Malawi-søens svar på Barracudaer, er forfølgelsesjæger, meget god spisefisk.

”Haplochromis”:
Generelt alle andre cichlider, inkl. Aulonocara og rovfiskene. Størrelsen varierer
fra ca. 10 cm og op til 45cm.

 

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)