Problemer i havedammen

Grumset vand om sommeren kan skyldes ens filter er beskidt og skal renses.

Dermed presser pumpen det snavsede vand igennem uden det bliver renset. Ligger det på overfladen af dammen i større plamager er det oftest døde alger som kan tages med et fintmasket eller en ”Skimmer” koblet til filteret.

Man skal forvente filteret skal renses op til hver dag i sommerperioden - uanset.

En ”Sieve” eller ”Cyclon” bruges til at fange det grove snavs før filteret og forlænger dermed tiden imellem rensning af filteret væsentligt.

Grønt vand skyldes ofte noget i relation med overfodring, affaldsstoffer i dammen såsom rådne plantedele, slamlag på bunden, planter sat i blomsterjord ikke havedamsjord og ikke mindst det oversete filter og UV anlægget, f. eks for lille, pæren skal skiftes eller kvartsrøret er beskidt og dermed ikke kan belyse vandet.

Får man pludselig boom i algegrønt vand kan det skyldes at kvartsrøret udenom selve UV-røret er blevet beskidt eller filteret skal renses.

Trådalger forekommer oftest på lavt vand. Er der rimelig klart vand fungerer filteret og UV-anlægget men der er for få planter i dammen til at optage næringen som trådalgerne lever af.

Trådalger kan fjernes mekanisk med f. eks et kosteskaft, ”Trådalgestop” og elektronisk ”Laguna I-tronic” til slangemontering på pumpen.

Slim-alger eller blågrønne alger kommer af der er alt for mange næringsstoffer i vandet, typisk et kendetegn af at dammen er misvedligeholdt. Der bør straks skiftes vand på dammen og der slammes godt op så alt slam kommer op fra bunden af f. eks med havedamsstøvsuger.

Ydermere stoppes ALT fodring så der ikke tilføres næring til dammen.

Rådden lugt fra dammen, også kendt som en bundvending, skyldes at dammen er død pga. alt for mange næringsstoffer i kombination med der er kommet meget lys så algerne har haft gode vækstbetingelser.

Når algerne har brugt disse næringsstoffer dør disse og bruger alt ilt – det er også kendt som en bundvending som der sker i Mariager Fjord!

Man skal straks skifte 1/3 del vand og gentage dette efter 1 til 2 dage, husk at bruge vandtilberedningsmiddel når der skal skiftes så meget vand med så kort interval. Alle døde alger og andre affaldsstoffer fjernes såsom plantedele. Filteret renses og startes op med filterstart.

DER MÅ IKKE FODRES!

Vandværdier:

De fleste affaldsstoffer giver udslag når man måler vandets værdier.

Dårlige vandværdier kan også være årsag til sår og andet på ens fisk.

Nogle af dem der påvirker alger er; Nitrit, Nitrat, Ammonium / Ammoniak og fosfat

Udover det har en Ph på over 7 også indvirkning da det indikerer man har kalkholdigt vand.

Kalk er en af de byggesten alger bruger sammen med fosfat.

Fælles for disse er nedbrydningsprocessen er meget iltkrævende og dette kan evt. springvand og vandfald hjælpe med.

Ph: værdien i vores vandværk er fiskene normalt udmærket tilfredse med da de med rette tilvænning kan spænde over ret store områder uden de tager skade af det. Sker der en pludselig ændring i værdierne kan det være dødeligt for fiskene, så pas på med hård dosering af diverse Ph-sænkere.

Nitrit: Dette kommer ret hurtigt ved for mange fisk i en nystartet dam eller overfodring, skyldes oftest ikke tilkørt filter.

Nitrat: Er generelt et udtryk for ophobning af affaldsstoffer over en længere periode som ikke er blevet nedbrudt af et filter. Fisk kan tåle dette bedre end nitrit.

Ammonium / Ammoniak: Ammonium som stoffet hedder op til 7 på PH-skalaen (surt vand) er mindre giftigt end ammoniak som stoffet hedder over 7 på PH-Skalaen (basisk vand).

Fosfat: kommer tit fra foderet, specielt hvis det er af den billigere slags.

 

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)