Lethrinops microstoma "Black Fin" Pombo Rocks Tanzania

Lethrinops microstoma "Black Fin" Pombo Rocks Tanzania

Lethrinops microstoma Trewavas 1931

Fisken på billedet er fra Pombo Rocks Tanzania.

Fisken eksporteres som: Lethrinops microstoma "Black Fin ", L. Yellow-Black Dorsal, L. aurita.
Det tyder på arten findes i hele søen, dog uden variation i hannernes farve.
Maksimum størrelsen for denne fisk er ca. 14 cm.
I ynglesæsonen ses den på lavt vand i overgangs og sandzonen. Dette er fra August til November.
Hannerne som er i yngledragt graver store reder, ca. 40 cm høje og en diameter omkring de 80 cm!
Udenfor denne tid ses de kun meget sjældent, hvilket tyder på den normalt lever på meget dybt vand.

 Lethrinops microstoma "Black Fin" Pombo Rocks Tanzania

Search
Kontakt Info
 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)