Copadichromis insularis Chidunga Rocks

Copadichromis insularis Chidunga Rocks

Copadichromis insularis Stauffer & Konings, 2006

Copadichromis insularis Chidunga Rocks

Denne art bliver eksportert som: Copadichromis sp."Azureus Maleri"

I søen findes denne art kun ved Maleri øerne.
Hannerne bliver omkring 14 cm og hunnerne 10 cm.
I naturen er den kun set i September til December hvor dens yngleperiode er.
I denne periode ses den kun på omkring 4-20 meters dybde i overgangszonen.
Her lever de fleste i små grupper i de frie vandmasser ovenover de ynglende hanners reder.
Hannerne bygger her reder med en diameter på ca. 20 - 30 cm og en højde på 5 - 15 cm.
 

 

 

Search

Afstemning

Kontakt Info

 
 

MalawiCarsten

E-mail: kontakt@malawicarsten.dk

Service til hørehæmmede

 

 Nyhedsbrev 

  

MalawiCarsten ® er et registreret varemærke

  

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)